HAKKIMIZDA


HAKKIMIZDA


Sergileme ve Stand Tasarımcıları Derneği, 31.08.2007 tarihinde resmi olarak kurulmuş; 3 Ocak 2008 tarihinde gerçekleşmiş olan 'SSTD 1. GENEL KURUL TOPLANTISI' nın ardından ise aktif olarak faaliyete geçmiştir.

AMAÇ

Fuarcılık endüstrisinde fuar standı, ürün standı, firma tanıtımları için sahne tasarımı,  defile, festival, konser alanları tasarımı,  showroom, kültürel sergileme ve müze sergilemesi alanlarında faaliyet gösteren firmaların gelişimini sağlamak, bu tasarım firmalarının hak ve yetkilerini belirlemek ve korumak, sektörel sorunların çözümünü sağlayarak ortak politikalar belirlemek; tasarım ve üretim kalite standartlarının arttırılarak müşteriler tarafından azami memnuniyetin sağlanmasına yardımcı olmaktır.

HEDEFLER

Sektör içerisinde hizmet veren firmaların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak;

  • Meslektaşlar arası iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek;

  • Sektörle ilgili dünyadaki gelişmeleri izlemek;

  • Sektörler ve topluma tasarlanmış nitelikli ürünler sunulmasını sağlamak amacıyla ilgili kurum/kuruluşlarla üretici, tüketici, müşteri düzeyinde çalışmalar yapmaktır.

​MİSYON

Sergileme ve Stand Tasarımcıları Derneği olarak Türkiye'deki fuar standı, ürün standı, firma tanıtımları için sahne tasarımı,  defile, festival, konser alanları tasarımı,  showroom, kültürel sergileme ve müze sergilemesi alanlarında faal olan firmaların gelişimini ve uluslararası tasarım ve üretim kalite standartlarına erişimini sağlamak ve sektöre yön vermek için sektörde hizmet veren meslektaşlar arasında iletişim ve dayanışmayı arttırarak üyeleriyle ve de ilgili kurum/kuruluşlarla üretici, tüketici, müşteri düzeyinde çalışmalar yapmaktır.

MANİFESTOMUZ

SERGİLEME TASARIMI YAPAN KURUMLAR KENDİ UZMANLIK ALANLARINI BİR ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRDİLER!

​Sektöre yön vermek için, Türkiye' de üretilen değerlerin mekansal boyutta ve dünyanın her yerinde doğru bir sergileme stratejisiyle yer alabilmesi için, Türkiye'nin bu yerli potansiyeli Türk üreticileriyle el ele vererek tüm resmi ve yarı resmi kurumlarla işbirliği yapmak üzere elini uzatıyor!