SERGİLEME VE STAND TASARIMCILARI DERNEĞİ  
         
Anket
Türkiye' deki Fuarların Gelişiminden Memnunmusunuz
Videolar
Fuarlarla İlgili BilgilerSite Haritası

Komisyonlar

KomisyonlarDernek amaçlarını yerine getirmek, üye firmalara azami fayda sağlayabilmek ve sektörel gelişimi arttırabilmek için dernek bünyesindeki çeşitli çalışma komisyonları ile dernek üyelerimiz ihtiyaçlara yönelik çalışmalarda; sorun tespiti, çözüm üretimi ve uygulama aşamalarında aktif olarak yer almaktadırlar. Derneğimize üye olan firmaların performans ve tercihleri doğrultusunda en az bir komisyonda aktif olarak görev almaları beklenmektedir.

Fuar Organizatörleri ve Alan Sahipleriyle İlişkiler Komisyonu;  Fuarlara ve pazarlama aktivitelerine ev sahipliği yapan firmalar ile dernek üyelerinin ve onların müşterilerinin koordinasyonu sağlar.  Fuar ve tanıtım organizasyonlarının kaçınılmaz öğeleri olan lojistik,  çalışma güvenliği,  yangın güvenliği,  yapısal güvenlik,  hizmet kalitesi vb. konularda Avrupa Birliği ve Uluslararası platformlarda uygulanan normların oluşmasına katkıda bulunur,  çalışmalar yapar.

 

 


 

Destek ve Tedarik Firmalarıyla İlişkiler Komisyonu;  Dernek üyelerinin taahhüt ettikleri işleri yapmalarında çözüm ortağı görevi üstlenen malzeme,  üretim ve hizmet sunan destek ve tedarik firmalarının iş yapma şekillerini geliştirir,  hem dernek üyelerine hem de tedarikçilere birlikte daha sistemli çalışma ortamları oluşturmak için incelemeler,  değerlendirmeler ve çalışmalar yapar.


 

Resmi ve Yarı Resmi Kurumlarla ilişkiler Komisyonu;  Devlet kurumları,  sektör ile ilgili sivil toplum kuruluşları,  meslek örgütleri, üniversiteler vb. kurum/ kuruluşlar ile işbirliği yaparak derneğin amaçlarına hizmet eder, bu kurum/kuruluşlarla dernek arasındaki ilişkileri düzenler.


 

 

Kaynak Yaratımı Komisyonu;  Derneğin amaçlarını yerine getirmede finansal kaynak yaratma ve dernek üyelerinin ticari faaliyetlerinde finansal avantajlar yaratacak çalışmalar yapar.


 

 

PR / Tanıtım/ Satış- Pazarlama Komisyonu;  Derneğin tanıtım ve halkla ilişkiler ve pazarlama çalışmalarını yürütür.  Derneğin ve dolayısı ile dernek üyelerinin saygınlığını, güvenirliğini ve örnek teşkil eden bir sektör halini almasını sağlayacak çalışmalar yapar ve bunları topluma,  tedarikçilere ve müşterilere duyurur.  Aynı sektörde faaliyet gösteren ve derneğe üye olması muhtemel firmaları takip eder ve üyeliği özendirecek çalışmalar yapar.


 

 

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Komisyonu,  Sektörde İşveren,  Tedarikçi,  Organizatör ve Yüklenici olarak faaliyet gösteren tüm kurum/kuruluşlara iş kalitesinin yükseltilmesi,  verimliliğin arttırılması konularında eğitimler verir,  danışmanlık çalışmaları yapar.  Dernek üyeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlar,  uluslararası standartlarla uyum,  iş kalitesi,  kapasite ve verimlilik konularında destek çalışmalar yapar.  İşverenleri tasarımın önemi/değeri,  maliyet,  kalite,  süreç konularında aydınlatır.  Tedarikçileri dernek üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirir.  İleride üye olabilme potansiyeli olan firmaların kendilerini geliştirmesinde yardımcı ve destek olur.