SERGİLEME VE STAND TASARIMCILARI DERNEĞİ  
         
Anket
Türkiye' deki Fuarların Gelişiminden Memnunmusunuz
Videolar
Fuarlarla İlgili BilgilerSite Haritası

SON KURALLARSON KURALLAR


 
 

Madde 38 :   Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği Genel Kurula katılan üyelerin 2/3'nün olumlu oyuyla karara bağlanır.

Madde 39 :   Fesih

Genel Kurul gündemde bulunması koşuluyla her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun bu kararı alabilmesi için, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip Dernek asil üyelerinin en az 2/3'nün toplantıda hazır bulunmaları zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması durumunda üyeler 16. Maddeye göre ikinci toplantıya çağrılırlar. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih kararının toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınması gerekir. Fesih kararı son Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde yazıyla valiliğe bildirilir.

Madde 40 :   Uygulanacak Kurallar

Bu tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, onda yoksa Medeni Kanun, giderek ilgili konudaki yargı kararlarına uyularak sorunlar çözülür.